Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT - II oktobarski rok

Svi studenti koji nisu položili usmeni dio ispita kod prof. Šatare u oktobarskom roku i Bezdradica Tamara, mogu ponovo da polažu ispit 15.10.2019. godine u 9h.

Svi studenti koji nisu položili usmeni dio ispita kod prof. Nežić u oktobarskom roku i Radović Milica, mogu ponovo da polažu ispit 15.10.2019. godine u 9h.

 

Studenti (Bečić Raisa, Lužija Nataša i Davidović Jovana) koji nisu položili usmeni dio ispita kod doc. Stojaković u oktobarskom roku, mogu ponovo da polažu ispit 14.10.2019. godine u 10h.

Lovšin Sonja i Dodik Radiša - usmeni ispit - 15.10.2019. godine  u 10h kod doc. Stojaković

Log in