Klinička farmakologija - ZNj

APSOLVENTSKI ROKOVI

Apsolventski rokovi za Kliničku farmakologiju (samo za stud.medicine i z. njege)

  1. 29.11.2019 u 9.00 na MF
  2. 27.12.2019 u 9.00 na MF
  3. 27.03.2020. u 9.00 na MF
  4. 29.05.2020. u 9.00 na MF

Studenti se moraju prijaviti elektronski (Bolonja) ili u Stud. službu (SPP)

Izvlačenje ispitivača je prvog ponedeljka u mjesecu kada je apsolventski rok.

Apsolventski rokovi za farmakologiju (samo za stud. farmacije i med. SPP)

  1. 29.11.2019 u 9.00 na MF
  2. 30.12.2019 u 9.00 na MF
  3. 26.03.2020. u 9.00 na MF
  4. 28.05.2020. u 9.00 na MF

Studenti se moraju prijaviti elektronski (Bolonja) ili u Stud. službu (SPP)

Izvlačenje ispitivača je prvog ponedeljka u 12h mjesecu kada je apsolventski rok. U apsolventskim rokovima je samo usmeni ispit ( mogu izaći stud. koji su položili pismeni i praktični).

 

 

 

Šef Katedre

Prof. Svjetlana Stoisavljević Šatara

 

Log in