Klinička farmakologija - ZNj

Termini usmenog ispita i upisa ocjena

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju
Medicinski fakultet
 
Termini usmenog ispita i upisa ocjena:
 
Prof. Svjetlana Stoisavljević Šatara, 28.1.2020. godine u 9h.
Doc. Nataša Stojaković, 28.1.2020. godine u 10h.
Prof. Lana Nežić, 31.1.2020. godine u 11h.
 
 
Klinička farmakologija medicina
 1. Tatjana Grabovac-prof. Šatara
 2. Andrea Miljković-prof. Šatara
 3. Danila Štrbac-prof. Šatara
 4. Pavle Karan-prof. Nežić
 5. Marko Radoja-prof. Nežić
 6. Milana Praća-prof. Nežić
 7. Nikolina Pranjić-doc. Stojaković
 8. Aleksandar Knežević-doc. Stojaković
 9. Jovana Lukač-doc. Stojaković
Klinička farmakologija stomatologija (upis ocjene)
 1. Marko Bates-prof. Nežić
 2. Aleksandra Javorić-doc. Stojaković
Klinička farmakologija ZNJ (upis ocjene)
 1. Anastasija Dragnić-prof. Nežić
 2. Danijela Došlić-doc. Stojaković
 3. Tanja Matanović-doc. Stojaković
Farmakologija ZNJ
 1. Tamara Bundić-prof. Šatara
 2. Tamara Vujmilović-prof. Šatara

Log in