Klinička farmakologija - ZNj

Usmeni spit - farmakologija i klinička farmakologija

PROF. ŠATARA

31.1.2020 U 9H

 1. Igor Amidžić-prof. Šatara
 2. Dragana Milić-prof. Šatara
 3. Maja Stijaković-prof. Šatara

30.1.2020 U 9H

 1. Zorana Ratković-prof. Šatara
 2. Josipa Karij-prof. Šatara
 3. Slađana Topić-prof. Šatara
 4. Milica Šurlan-prof. Šatara (upis ocjene)

DOC. STOJAKOVIĆ

31.1.2020 U 9H

 1. Nevena Ivetić-doc. Stojaković
 2. Gospana Smiljanić-doc. Stojaković
 3. Sonja Lovšin-doc. Stojaković

30.1.2020 U 9H

 1. Vlado Jurinović-doc. Stojaković
 2. Helena Vučković-doc. Stojaković
 3. Nela Župarić-doc. Stojaković (upis ocjene)

PROF. NEŽIĆ

3.2.2020 U 11H (kancelarija prodekana za međ. saradnju - nova zgrada dekanata)

 1. Ana Tepavčević-prof. Nežić
 2. Marijana Bokan-prof. Nežić
 3. Jovana Matić-prof. Nežić

4.2.2020 U 11H (kancelarija prodekana za međ. saradnju - nova zgrada dekanata)

 1. Vesna Milanović-prof. Nežić
 2. Radmila Stojaković-prof. Nežić (upis ocjene)
 3. Mladen Popović-prof. Nežić
 4. Tanja Mitrović-prof. Nežić

Log in