Klinička farmakologija - ZNj

Usmeni spit - doc. Stojaković

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Doc. Dr Stojaković Nataša

11.2. u 10h

 1. Jerković Jelena-doc. Stojaković
 2. Ukmar Sonja-doc. Stojaković
 3. Gajić Dragana-doc. Stojaković

12.2. u 10h

 1. Radoja Marko-doc. Stojaković
 2. Galešić Ivan-doc. Stojaković
 3. Dodik Jelena-doc. Stojaković

13.2. u 10h

 1. Komljenović Ljubiša-doc. Stojaković
 2. Garić Gorana-doc. Stojaković
 3. Japić Jelena-doc. Stojaković
 4. Dragan Čalija-doc. Stojaković (stari plan i program)
 5. Anđelić Anja-doc. Stojaković (upis ocjene)

Log in