Klinička farmakologija - ZNj

Početak predavanja i vježbi - farmakologija i klinička farmakologija

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

 

Predavanja za sve studijske programe počinu od 17.2, a vježbe od 24.2.

Izborni predmet - Nacionalna politika lijekova - predavanja će se održati u blok nastavi u drugoj polovini aprila.

 

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Log in