Klinička farmakologija - ZNj

Termini kontinuiranje provjere znanja - farmakologija i klinička farmakologija

Univerzitet u Banjaluci

Medicinski fakultet

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

 

Petak, 5.6. u 9h, amfiteatar Medicinskog fakulteta

Stomatologija - farmakologija

Zdravstvena njega - kl. farmakologija

 

Petak, 5.6. u 10h, amfiteatar Medicinskog fakulteta

Stomatologija - kl. farmakologija

 

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

 

Log in