Klinička farmakologija - ZNj

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Grupe su pravljene preko aplikacije Random List. Raspored po grupama je u prilogu ove objave.

Prof. Šatara - ispit počinje u 9h

15.6.

Grupe 5 i 6

16.6.

Grupe 12 i 13

17.6.

Grupe 18 i 19

19.6.

Grupa 21

Prof. Nežić - ispit počinje u 13h

17.6.

Grupa 3 i 4

18.6.

Grupa 10 i 11

19.6.

Grupa 16 i 17

Doc. Stojaković - ispit počinje u 9h

16.6.

Grupa 1 i 2

17.6.

Grupa 8 i 9

18.6.

Grupa 14 i 15

Prof. Škrbić

Grupa 7 i 20 (termin će oglašen)

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

 

Log in