Klinička farmakologija - ZNj

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Ispit se održavau sedmici od 24-28.8.2020. godine

Prof. Šatara

Grupa 2, ponedjeljak u 9h

Grupa 9, utorak u 9h

Grupa 6, srijeda u 9h

Prof. Nežić

Grupa 3, srijeda u 9h

Grupa 7, srijeda u 9.45h

Grupa 11, srijeda u 10.30h

Doc. Stojaković

Grupa 4, ponedjeljak u 12h

Grupa 5, utorak u 9h

Grupa 10, utorak u 12h

KF

Čerkez, Jungić i Bogojević - ponedjeljak u 9h

Prof. Škrbić

Grupa 1 i 8

Objavićemo termin u o novom obavještenju.

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

Log in