Klinička farmakologija - ZNj

UPIS OCJENE

PROF. ŠATARA 

GRUPA 1

16.9. 9H

PROF. NEŽIĆ

GRUPA 2

16.9. 14H

DOC. STOJAKOVIĆ

GRUPA 3

16.9. 10H

 

Log in