Klinička farmakologija - ZNj

Oktobar I - ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

OKTOBARSKI ISPITNI ROK I (na ispit mogu izaći studenti koji su slušali predmet završno sa 2018/2019. godinom i studenti koji izlaze na jednosemestralni predmet koji su odslušali završno sa zimskim semestrom 2019/2020. godine i ranijih godina)

-Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 07.10.2020 u amfiteatru MF u 8h.

-Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 09.10.2020 u amfiteatru MF u 8h.

-Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

-Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita (i za kliničku farmakologiju i za farmakologiju i za NPL) se OBAVEZNO obavlja do 02.10.2020. godine u 11h na linku:

https://forms.gle/Sbtv5HuGYba6RzCf9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku), te se na osnovu gore navedenih potvrda studenata koji izlaze samo na usmeni dio ispita prave rasporedi za usmeni dio ispita.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit.

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 12H, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Log in