Klinička farmakologija - ZNj

Oktobar I - Upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Oktobar I - upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

U prilogu 1 nalazi se randomizovan raspored studenata za upis ocjena:

 

Prof. Stoisavljević Šatara - grupa 2 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h);

Prof. Nežić - grupa 3 (petak, 09.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h);

Doc. Stojaković - grupa 1 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h).

 

U prilogu 2 nalazi se randomizovan raspored studenata za usmeni ispit:

Prof. Škrbić - grupa 6 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 14 h);

Prof. Stoisavljević Šatara - grupe 1 i 3 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:30 h)

Prof. Nežić - grupe 4 i 5 (petak, 09.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h)

Doc. Stojaković - grupe 2 i 7 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:30 h (grupa 2) i 10:30 h (grupa 7)).

Log in