Klinička farmakologija - ZNj

Oktobar II - upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Oktobar II - upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

 

U prilogu 1 nalazi se randomizovan raspored studenata za usmeni ispit:

Prof. Stoisavljević Šatara - grupa 1 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h);

Prof. Nežić - grupa 2 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h).

 

U prilogu 2 nalazi se randomizovan raspored studenata za upis ocjena:

Prof. Stoisavljević Šatara - grupa 1 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h);

Prof. Nežić - grupa 2 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h).

Log in