Klinička farmakologija - ZNj

Junski ispitni rok klinička farmakologija

Studenti trebaju predati prijave u studentsku sluzbu najkasnije do 9.6.( ne trebaju vršiti potvrdu putem mail-a) i doći u terminu za izvlačenje imena ispitivača 14.6 u 13 h u prostorijama Zavoda na Paprikovcu.
Studenti koji dolaze samo na upis ocjene iz kliničke farmakologije, molimo da dođu u terminima usmenih ispita iz kliničke farmakologije, koji će biti definisani nakon izvlačenja.

Log in