Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT - PROF. ŠKRBIĆ

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

OBAVJEŠTENJE

Usmeni ispit za januarski rok - klinička farmakologija kod prof. Škrbića će se održati, 5.2.2019. u 13h u salli starog Dekanata.

 

ANA GOLIĆ JELIĆ

VIŠI ASISTENT

Log in