Klinička farmakologija - ZNj

Farmakologija usmeni ispit-prof Škrbić

Usmeni ispit kod prof Škrbića će se održati u sledećim terminima:

petak 8.2.2019. u 13 h

Dobraš Radenka

Gojić Sara

Ubović Aleksandra Anja

Savić Milana

Banović Tamara

ponedeljak 11.2.2019. u 15 h

Topić Aleksandra 

Gavrić Jelena

Đuza Veljko

Katana Maja

Tomić Obren

Log in