Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT - FEBRUAR - PROF. NEŽIĆ - FARMAKOLOGIJA I KL. FARMAKOLOGIJA

 

PROF. NEŽIĆ
 sljedeća sedmica u 12h M S ZNJ
srijeda Marković Brankica Babić Anđela
srijeda Kršić Borjan    
srijeda Ćoćkalo Milan  
       
       
       
       
  PROF. NEŽIĆ
sljedeća sedmica u 12h M F S ZNJ
ponedjeljak Dujaković Dragana   Mirić Vedrana
ponedjeljak Stojiljković Teodora   Ristić Dajana
ponedjeljak Popadić Marijana    
utorak Gajić Sara      
utorak   Srđan Preselj  
utorak Mijailović Slađana    
utorak   Amidžić Tanja  
utorak Hammami Haris    
         
         
         
         

Log in