Klinička farmakologija - ZNj

Obavještenje za apsolventski rok u martu

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

OBAVJEŠTENJE

                Martovski rok za apsolvente (samo usmeni) iz kliničke farmakologije i farmakologije i toksikologije je 28. i 29.3. ili u terminima kada nastavnici zakažu.

                                                                                                                                                             ANA GOLIĆ JELIĆ

                                                                                                                                                             VIŠI ASISTENT

Log in