Klinička farmakologija - ZNj

Raspored usmenog ispita-doc dr Stojaković

24.4.2019- srijeda u 14 h 

Prodanović Zagorka

Ristić Dajana

30.4.2019. utorak u 9 h

Mrazić Svjetlana

Blagojavić Dragana

Mršić Mirjana

Cvjetković Brankica

7.5.2019.  utorak u 9.h

Kršić Borjan

Lazendić Goran

Đuran Sonja

Todić Sanja

Dragišić Branka

Log in