Klinička farmakologija - ZNj

REZULTATI ISPITA (KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA) IZ KLINIČKE FARMAKOLOGIJE – ZDRAVSTVENA NJEGA

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

4.6.2019.

REZULTATI ISPITA (KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA) IZ KLINIČKE FARMAKOLOGIJE – ZDRAVSTVENA NJEGA

Đukić Dejan                        21

Špirić Tanja                         21

Jovančević Savo                26

Plavšić Teodora                 21

Mirić Vedrana                   23

Rađenović Kristina           23

Hamur Emina                     21

Đenić Maja                         22

Prodanović Zagorka         9

Ljuboja Anđelka                22

Nedić Gordana                  26

Jakovljević Momirka       26

Lazendić Nemanja           26

Dukić Gorjana                    23

Marić Jelena                      18

Kitić Slađan                         20

Simić Željka                        20

Markočević Anđelka       23

Kovačević Aleksandra     22

Lukić Tamara                      22

Dolić Miljana                      22

Kovačević Radenka                          25

Mastilović Ana                                   22

                                                                                               

TEST SU POLOŽILI STUDENTI KOJI IMAJU 18 I VIŠE BODOVA.

Log in