Klinička farmakologija - ZNj

JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JUNSKI ISPITNI ROK

Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 18.6 2019. godine u 16 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 20.6. u 8.30 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati20.6.2019 11.30 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivačaće se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrdaizlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 16.4.2019. godine 16H na linku:

https://forms.gle/4kADTG1qBV1pBmhQ9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Log in