Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT – Prof. Šatara

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

USMENI ISPIT – Prof. Šatara

20.6. u 9h

Ćoćkalo Marijana

Vidović Tatjana

Marić Dragana

Plavšić Teodora

21.6. u 9h

Marjanović Kićo

Okanović Denis

Tadić Sanja

Studenti koji upisuju ocjenu kod prof. Šatare, dolaze 20.6. ili 21.6. u 9h na upis ocjene

Log in