Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT - PROF. NEŽIĆ

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

USMENI ISPIT – Prof. Nežić – Seminarska sala u novoj zgradi Dekanata

24.6.2019. u 10h

Manojlović Snežana

Perlić Ognjen

Pešikan Marija

Korać Igor

Prodanović Zagorka

Studenti koji upisuju ocjenu kod prof. Nežić treba da dođu 24.6. u 12 h u seminarsku salu u novoj zgradi Dekanata.

Log in