Logo
Odštampajte ovu stranicu

Farmakologija i klinička farmakologija usmeni doc dr Stojakovic

 Usmeni ispit će se održati u četvrtak 4.7. u 9.30. 

Nikolić Nikola

Prodanović Zagorka

Mišić Dragan

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.