Mikrobiologija i imunologija – S

Теме за колоквиј из имунологије за студенте медицине и стоматологије шк. 2017/2018.-микробиологија

Колоквиј имунологија- теме:

  1. Урођена имуност. Препознавање микроорганизама од стране ћелија урођене имуности. Компоненте урођене имуности- целуларне (фагоцитне ћелије, НК ћелије) и хуморалне.
  2. Препознавање антигена и активација наивних Т лимфоцита. Ефекторске функције помоћничких CD4+ T-лимфоцита (улога TH1, TH2 i TH17 ћелија у имунском одговору). Ефекторске функције цитотоксичних CD8+ T-лимфоцита.
  3. B-лимфоцити: активација, диференцијација и ефекторске функције. Хуморални одговор на Т независне и  Т зависне антигене. Ефекторске функције антитијела. Функције антитијела на посебним анатомским мјестима (мукозна и неонатална имуност).
  4. Основни механизми одбране против интрацелуларних и екстрацелуларних бактеријских инфекција.
  5. Основни механизми одбране против вирусних, гљивичних и паразитарних инфекција.

 

Бања Лука, децембар 2017. године                                             проф. др Мирослав Петковић

                                                                                                               шеф Катедре

Log in