Mikrobiologija i imunologija – S

Obavještenje za praktični ispit iz mikrobiologije za studente starog plana i programa

                                         KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU

                                                       Obavještenje za praktični ispit

Obavještavaju se studenti starog plana i programa da će se praktični ispit iz mikrobiologije održati u utorak, 22. maja 2018. godine u 9:00 časova na Katedri za mirobiologiju i imunologiju (stara lokacija fakulteta).

Banja Luka, 21. maja 2018. godine                                                  Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

Log in