Mikrobiologija i imunologija – S

Обавјештење-микробиологија-бодови са предиспитних активности за студенте шк. 2017/18.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ УДЈЕЛА ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У САСТАВУ КОНАЧНЕ ОЦЈЕНЕ

(за студенте стоматологије)

Предиспитне активности чине 1. и 2. колоквиј, те активност на предавањима и вјежбама (укупно 35 бодова за оба семестра). Коначни збир бодова је 105 бодова и чини 30% оцјене (односно 3 бода од укупних 10) . Студенти који освоје 75 или више бодова су ослобођени практичног и сматра се да имају максималан број бодова на практичном (обиљежени су болдованим словима). Студенти за које пише да немају картон дужни су да у периоду од 25. јуна до 13. јула или од 20. до 24. августа у термину 10.00-12.00 часова доставе слику да би се формирао картон и израчунали бодови. Студенти који не могу лично да дођу по другом студенту могу послати слику.

Укупна оцјена се добије сабирањем удјела предиспитних активности (3 бода максимално), практични испит (2 бода максимално) и усмени испит (5 бодова максимално).

 

СТОМАТОЛОГИЈА

Име и презиме

Укупан збир бодова

Удио у коначној оцјени

Антонић Марија

70

2

Арсенић Данијел

43

1,23

Бабић Теа

39

1,11

Бајкановић Драгана

52

1,49

Борисављевић Николина

26

0,74

Видовић Наташа

22

0,63

Вујадин Анђела

37

1,06

Вујичић Драгана

 

нема картон

Вуковић Бојана

57

1,63

Галић Ружица

62

1,77

Гојковић Стефан

46

1,31

Дабић Јована

56

1,6

Дујаковић Ивана

76

2,17

Думонић Кристина

46

1,31

Жупарић Нела

65

1,86

Ивановић Владан

39

1,11

Јеремић Дијана

22

0,63

Кокић Наташа

30

0,86

Крчић Ања Марија

84

2,4

Кунић Зорица

25

0,71

Мартиновић Клара

23

0,66

Марушић Барбара

 

нема картон

Мастиловић Јована

 

нема картон

Милићевић Сандра

 

нема картон

Миличевић Данијела

58

1,66

Петрушић Анђела

 

нема картон

Рисојевић Милана

62

1,77

Росић Бранко

23

0,66

Савић Ружица

22

0,63

Савић Изабела

60

1,71

Смољић Дајана

26

0,74

Тодић Јелена

23

0,66

Тодоровић Стефан

 

нема картон

Томовић Андреа

78

2,23

Ћосић Жаклина

33

0,94

Удовичић Магдалена

43

1,23

Фејзић Белмина

33

0,94

Хаммами Амар

38

1,09

Херцег Петар

33

0,94

Хоџић Селма

34

0,97

Бања Лука, 22. јуни 2018. године                                 Катедра за микробиологију и имунологију

Log in