Mikrobiologija i imunologija – S

Plan i program nastave iz bakteriologije – zimski semestar 2018/19. šk. god.-mikrobiologija-vježbe

Plan i program nastave iz bakteriologije – zimski semestar 2018/19. šk. god.

za medicinu i stomatologiju

 

Seminar i vježba 1

S1A: Sterilizacija i dezinfekcija. Kontrola sterilizacije i dezinfekcije. (1 čas)

S1B: Patogenost i virulencija bakterija- osnovni pojmovi. Fiziološka mikroflora čovjeka (kolonizovane i primarno sterilne regije, sastav i značaj fiziološke mikroflore). Ekološke asocijacije. (1 čas)

V1: Rad u mikrobiološkoj laboratoriji. Mikroskop i mikroskopiranje. Mikroskopski preparati. Priprema nativnog preparata. Prosto bojenje. (2 časa)

Seminar i vježba 2

S2:Mikroorganizmi i njihovi produkti u hrani, vodi i okruženju: rizik za zdravlje ljudi (osnovni pojmovi iz oblasti sanitarne mikrobiologije). (1 čas)

V2:Uzimanje uzoraka za bakteriološki pregled (pregled uzoraka po sistemima organa; uputstva za uzimanje uzoraka od najvećeg značaja u kliničkoj praksi). Slanje uzoraka za bakteriološki pregled (smjernice za pakovanje i obilježavanje uzoraka; popunjavanje uputa za bakteriološku laboratoriju).

Mikroskopska vizuelizacija morfoloških i funkcionalnih struktura bakterijske ćelije

(mikroskopski pregled nativnih preparata; mikroskopski pregled preparata obojenih prostim bojenjem i diferencijalnim bojenjem po Gramu). (3 časa)

Seminar i vježbe 3

S3: Bakterijski toksini (podjela i mehanizam djelovanja, detekcija u kliničkim uzorcima i u hrani). (1 čas)

V3: Metode za izolovanje bakterija (hranljive podloge i uslovi za kultivisanje bakterija in vitro; zasijavanje hranljivih podloga). Identifikacija izolovane kulture bakterija (ispitivanje

mikroskopskih, kulturelnih i fiziološko-biohemijskih osobina). (1 čas)

Metode za ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike i hemioterapeutike (izrada i

smjernice za tumačenje disk difuzionog i bujon dilucionog metoda antibiograma. E test). (2 časa)

Seminar i vježba 4

Imunologija

Citokini

Principi reakcija: aglutinacija, precipitacija, ELISA, RIA,IF.

Principi imunoprofilakse infektivnih bolesti.

Seminar i vježba 5

Imunologija

Komplement

Osnovni mehanizmi odbrane protiv intracelularnih i ekstracelularnih bakterijskih infekcija. Osnovni mehanizmi odbrane protiv virusnih, gljivičnih i parazitarnih infekcija.

Seminar i vježba 6

S4A: Osobine i medicinski značaj koagulaza negativnih stafilokoka (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus) i stvaranje biofilma bakterija. (1 čas)

V4: Bakteriološka dijagnostika infekcija izazvanih bakterijama rodova Streptococcus i

Enterococcus (identifikacija izolata bakterija rodova Streptococcus i Enterococcus

ispitivanjem mikroskopskih, kulturelnih i fiziološko-biohemijskih osobina). (2 časa)

Bakteriološka dijagnostika infekcija izazvanih bakterijama roda Staphylococcus (identifikacija izolata bakterija roda Staphylococcus ispitivanjem mikroskopskih, kulturelnih i fiziološko-biohemijskih osobina). (1 čas)

Seminar i vježba 7

S5A:Metode za brzu dijagnostiku bakterijskih infekcija. Serološke reakcije u dijagnostici

bakterijskih infekcija. (1 čas)

S5B: Mikrobiološka dijagnostika meningitisa (uzorkovanje i transport materijala, najčešći uzročnici po starosnim grupama pacijenata). (1 čas)

V5: Bakteriološka dijagnostika infekcija izazvanih bakterijama rodova Haemophilus i

Neisseria (identifikacija izolata bakterija rodova Haemophilus i Neisseria ispitivanjem

mikroskopskih, kulturelnih i fiziološko-biohemijskih osobina). (2 časa)

Seminar i vježba 8

S7A:Osobine i medicinski značaj bakterije Escherichia coli. (1 čas)

S7B: Osobine i medicinski značaj oportunističkih enterobakterija (Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus) (1 čas)

V7:Bakteriološka dijagnostika infekcija izazvanih bakterijama familije Enterobacteriaceae (identifikacija izolata navedenih bakterija ispitivanjem mikroskopskih, kulturelnih i fiziološko-biohemijskih osobina). (2 časa

Seminar i vježba 9

S8: Opšte osobine i medicinski značaj bakterije Listeria monocytogenes. (1 čas)

V8: Osnovni principi bakteriološke dijagnostike infekcija izazvanih bakterijama roda

Mycobacterium i Corynebacterium (izolovanje i identifikacija bakterija roda Mycobacterium i Corynebacterium; mikroskopiranje preparata obojenih po Ziehl-Neelsen-u i po Neisser-u). (3 časa)

Seminar i vježba 10

S9A: Infekcije izazvane anaerobnim asporogenim bakterijama. (1 čas)

S9B: Dijagnostika bakterijske vaginoze. (1 čas)        

V9A: Osnovni principi bakteriološke dijagnostike infekcija izazvanih anaerobnim sporogenim i asporogenim bakterijama (specifičnosti uzimanja i slanja uzoraka; uslovi za kultivisanje i identifikaciju anaerobnih bakterija; mikroskopska vizuelizacija spora bakterija).

V9B: Osnovni principi bakteriološke dijagnostike infekcija izazvanih striktno intracelularnim bakterijama

(2 časa)

Seminar i vježba 11

S6A: Zoonoze (Francisella tularensis, Brucella spp. rikecije) (1 čas)

S6B: Opšte osobine i medicinski značaj grupe Gram negativnih nefermentativnih bakterija; osobine i medicinski značaj bakterija Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. i Stenotrophomonas maltophilia. (1 čas)

V6:Bakteriološka dijagnostika infekcija izazvanih Gram negativnim nefermentativnim

bakterijama (identifikacija izolata navedenih bakterija ispitivanjem mikroskopskih,

kulturelnih i fiziološko-biohemijskih osobina). (2 časa)

Log in