Mikrobiologija i imunologija – S

Teme za kolokvij za studente druge godine šk. 2018/19. godine-mikrobiologija

Teme za kolokvij- Medicina i stomatologija

Opšta bakteriologija

 1. Građa, biosinteza i funkcija bakterijske ćelije (građa omotača bakterijske ćelije, kapsula, flagele i pili, spore bakterija). Rast i razmnožavanje bakterija.
 2. Karakteristike genoma bakterija i mehanizmi za razmjenu genetskog materijala bakterija: transformacija, konjugacija, transdukcija.
 3. Faktori virulencije bakterija (faktori adherencije, faktori invazivnosti, bakterijski toksini).
 4. Mehanizmi antibakterijskog djelovanja antibiotika i hemioterapeutika.
 5. Mehanizmi rezistencije bakterija na antibiotike i hemioterapeutike.
 6. Sterilizacija i dezinfekcija.

Specijalna bakteriologija

 1. Opšte osobine bakterija roda Staphylococcus. Osobine i medicinski značaj bakterije Staphylococcus aureus.
 2. Opšte osobine bakterija roda Streptococcus. Osobine i medicinski značaj bakterija Streptococcus pyogenes i Streptococcus agalactiae. Osobine i medicinski značaj bakterije Streptococcus pneumoniae. Opšte osobine i medicinski značaj bakterija roda Enterococcus.
 3. Opšte osobine bakterija roda Mycobacterium; osobine i medicinski značaj bakterija Mycobacterium tuberculosis kompleksa.
 4. Opšte osobine bakterija familije Enterobacteriaceae. Osobine i medicinski značaj bakterija rodova Salmonella i Shigella.
 5. Opšte osobine bakterija roda Neisseria; osobine i medicinski značaj bakterija Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis.

Imunologija

 1. Urođena imunost. Prepoznavanje mikroorganizama od strane ćelija urođene imunosti. Komponente urođene imunosti, celularne (makrofagi, NK ćelije) i humoralne. Uloga urođene imunosti u stimulisanju stečenog imunskog odgovora.
 2. Antigeni: vrste i svojstva. Principi prepoznavanja antigena od strane T- i B-limfocita. Antigen-prezentujuće ćelije. Glavni kompleks gena tkivne podudarnosti (MHC). Struktura i funkcija MHC molekula. Obrada i prezentacija proteinskih antigena.
 3. Prepoznavanje antigena i aktivacija naivnih T-limfocita. Efektorske funkcije pomoćničkih CD4+ T-limfocita (uloga TH1, TH2 i TH17 ćelija u imunskom odgovoru). Efektorske funkcije citotoksičnih CD8+ T-limfocita.
 4. B-limfociti: aktivacija, diferencijacija i efektorske funkcije. Humoralni odgovor na T-nezavisne i T-zavisne antigene. Efektorske funkcije antitijela. Funkcije antitijela na posebnim anatomskim mjestima (mukozna i neonatalna imunost).

 

Log in