Neurologija i njega bolesnika - ZNj

Septembarski ispitni rok 2017

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 

 

Septembarski ispitni rok traje od 21.08.2017 do 15.09.2017. god prema odluci Senata Univerziteta o Akademskom kalendaru za školsku 2016/2017 godinu. Septembarski ispitni rok ima dva termina.

 

Prvi termin septembarskog ispitnog roka:

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 21.08.2017 do 25.08.2017 godine
  • izvlačenje ispitivača je 29.08.2017 godine u 10 časova na Neurološkoj klinici kod Šefa katedre za neurologiju Prof. dr sc. med Vlade Đajića. Studenti za ispit iz izbornog predmeta „Dijagnostičke i terapijske novine u neurologiji“ takođe da se jave 29.08.2017 godine u 10 časova na Neurološkoj klinici kod Šefa katedre za neurologiju Prof. dr sc. med Vlade Đajića.
  • termini praktičnog i usmenog dijela ispita se dogovaraju sa ispitivačem

 

Drugi termin septembarskog ispitnog roka:

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 04.09.2017 do 08.09.2017 godine
  • izvlačenje ispitivača je 11.09.2017 godine u 10 časova na Neurološkoj klinici kod Šefa katedre za neurologiju Prof. dr sc. med Vlade Đajića
  • termini praktičnog i usmenog dijela ispita se dogovaraju sa ispitivačem

 

Banjaluka, dana 22.08. 2017 godine

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

 

 

 

 

Log in