Neurologija i njega bolesnika - ZNj

januarsko februarski ispitni rok

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

Januarski ispitni rok traje od 22.01.2018 do 06.02.2018. god

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 22.01.2018 godine do 24.01.2018
  • izvlačenje ispitivača je 29.01.2017. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije na Klinici za neurologiju
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 30.01.2018 do 06.02.2018

 

 

Februarski ispitni rok traje od 06.02.2018. godine do 16.02.2018. godine

  • predaja prijava u studentskoj službi je 07.02.2018 i 08.02.2018
  • izvlačenje ispitivača je 12.02.2018. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije na Klinici za neurologiju
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 12.02.2018 do 16.02.2018

 

 

Banjaluka, dana 13.12. 2017 godine

 

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

 

 

 

 

Log in