Neurologija i njega bolesnika - ZNj

junsko julski ispitni rok neurologija

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 

Junski ispitni rok traje od 11.06.2018 do 27.06.2018. god

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 11.06.2018 godine do 14.06.2018
  • izvlačenje ispitivača je 19.06.2018. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u kancelariji Generalnog direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 19.06.2018 do 27.06.2018. Praktični ispit se polaže kod nastavnika koji je vodio praktične vježbe a usmeni ispit kod nastavnika kojeg je student dobio na izvlačenju ispitivača

 

 

Julski ispitni rok traje od 28.06.2018. godine do 13.07.2018. godine

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 28.06.2018 do 02.07.2018. godine.
  • izvlačenje ispitivača je 05.07.2018. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u kancelariji Generalnog direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 05.07.2018 do 13.07.2018. godine. Praktični ispit se polaže kod nastavnika koji je vodio praktične vježbe a usmeni ispit kod nastavnika kojeg je student dobio na izvlačenju ispitivača

 

Banjaluka, dana 11.06.2018 godine

 

Šef katedre za neurologiju 

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

 

Log in