Neurologija i njega bolesnika - ZNj

oktobarski ispitni rok 2018

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 Oktobarski ispitni rok traje od 02.10.2018 god do 15.10.2018 god prema akademskom kalendaru

  • predaja prijava u studentskoj službi je do 04.10.2018 god
  • izvlačenje ispitivača je 08.10.2018 godine u 11 časova kod Šefa katedre za neurologiju Prof. dr sc. Med. Vlade Đajića u kancelariji Genralnog Direktora UKC Banjaluka
  • termini praktičnog i usmenog dijela ispita se dogovaraju sa ispitivačem. Ispiti se obavljaju u periodu od 08.10.2018 god do 12.10.2018 godine

 

Banjaluka, dana 01.10.2018 godine

 

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

 

 

 

 

Log in