Neurologija i njega bolesnika - ZNj

Januarsko februarski ispitni rok

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 

Januarski ispitni rok traje od 21.01.2019 do 06.02.2019. god

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 21.01.2019 godine do 23.01.2019
  • izvlačenje ispitivača je 24.01.2019 godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 24.01 .2019 do 06.02.2019

Februarski ispitni rok traje od 07.02 .2019. godine do 22.02.2019. godine

  • predaja prijava u studentskoj službi je 07.02.2019 i 08.02.2019
  • izvlačenje ispitivača je 11.02.2019. godine u   časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 11.02.2019 do  22.02.2019

 

Banjaluka, dana 06.12 .2018 godine

 

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

 

 

 

 

Log in