Neurologija i njega bolesnika - ZNj

korekcija januarsko februarskog roka neurologija za sve studente

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 

Januarski ispitni rok traje od 28.01.2019 do 22.02.2019. god 

  • predaja prijava u studentskoj službi je od 23.01.2019 godine do 25.01.2019
  • izvlačenje ispitivača je 28.01.2019 godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 28.01 .2019 do 06.02.2019

 

 

Februarski ispitni rok traje od 07.02 .2019. godine do 22.02.2019. godine

  • predaja prijava u studentskoj službi je 07.02.2019 i 08.02.2019
  • izvlačenje ispitivača je 11.02.2019. godine u   časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 11.02.2019 do  22.02.2019

 

Banjaluka, dana 27.12 .2018 godine

 

Šef katedre za neurologiju

 

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

 

 

 

 

Log in