Neurologija i njega bolesnika - ZNj

aprilski rok 2019 svi smjerovi

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 

Aprilski ispitni rok traje od 15.04.2019 do 26.04.2019 . god

  • izvlačenje ispitivača je 17.04.2019. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u kancelariji Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 17.04.2019 do 26.04.2019 god

 

Banjaluka, dana 26.03.2019 godine

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić

Log in