Opšta i oralna patologija - S

PATOLOGIJA – JUNSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO STAROM PLANU I PROGRAMU

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 07.06.2017. godine.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MEDICINE – STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA I STOMATOLOGIJA (stari program)

JUNSKI ISPITNI ROK:

PRAKTIČNI ISPIT: 27.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

Predispitne vježbe: od 19.06.2017. do 23.06.2017. od 8.30 – 13.00h.

USMENI ISPIT: 28.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

Ispitne prijave: Predati u studentsku službu do 21.06.2017..

Prijava na ispit: Prijava na ispit u Zavodu za patologiju (Administracija) do 21.06.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

NAPOMENA: Ispiti će biti organizovani svakog mjeseca u školskoj 2016/17 godini (za studente po starom programu). Studenti mogu pristupiti svakom drugom terminu (novembar, januar, mart,...). Navedeno se odnosi na praktični i usmeni dio ispita. Dakle, student koji je pristupio ispitu u oktobru, u slučaju neuspjeha na ispitu, može pristupiti ispitu u decembru mjesecu. Studenti koji odaberu ispitivača (nastavnika) su pristupili teorijskom dijelu ispita.

Šef Katedre

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

 

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 07.06.2017. godine.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MEDICINE – STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA I STOMATOLOGIJA (stari program)

JUNSKI ISPITNI ROK:

PRAKTIČNI ISPIT: 27.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

Predispitne vježbe: od 19.06.2017. do 23.06.2017. od 8.30 – 13.00h.

USMENI ISPIT: 28.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

Ispitne prijave: Predati u studentsku službu do 21.06.2017..

Prijava na ispit: Prijava na ispit u Zavodu za patologiju (Administracija) do 21.06.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

NAPOMENA: Ispiti će biti organizovani svakog mjeseca u školskoj 2016/17 godini (za studente po starom programu). Studenti mogu pristupiti svakom drugom terminu (novembar, januar, mart,...). Navedeno se odnosi na praktični i usmeni dio ispita. Dakle, student koji je pristupio ispitu u oktobru, u slučaju neuspjeha na ispitu, može pristupiti ispitu u decembru mjesecu. Studenti koji odaberu ispitivača (nastavnika) su pristupili teorijskom dijelu ispita.

Šef Katedre

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

Log in