Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Oralna hirurgija

Usmeni dio ispita iz predmeta Oralna hirurgija sa anesteziologijom i Urgentna stomatologija odlaže se za naredni petak 11.10.2019. sa početkom u 18h na Kampusu,studijski program stomatologija.

Log in