Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

DECEMBAR (za studente dodiplomskih i specijalističkih studija)

KATEDRA ZA ORALNU HIRURGIJU

SPECIJALIZANTI

Kolokvijum za specijalizante iz predmeta Oralna hirurgija će se održati u petak 13.12.2019. od 09:30-12:30 časova na Kampusu Univerziteta, Studijski program stomatologija.

 

DODIPLOMSKA NASTAVA

 

URGENTNA STOMATOLOGIJA - predavanja će se održati u četvrtak 12.12.2019. od 18:00-20:00 časova u prostorijama Studijskog programa stomatologija (prof. dr N. Jović)

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM - predavanja će se održati u petak 13.12.2019. od 13:00 do 18:00 časova u prostorijama Studijskog programa farmacija.

IMPLANTOLOGIJA - predavanja će se održati u petak 13.12.2019 od 18:00 časova u prostorijama Studijskog programa farmacija i u subotu 14.12.2019. od 09:00 časova u prostorijama Studijskog programa farmacija.

dr Saša Marin

Log in