Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Katedra za oralnu hirurgiju

Dodiplomska nastava

Implantologija - predavanja će se održati u petak 17.01. od 09.00. - 11.00. časova (Studijski program farmacija - sala 2) i u subotu 18.01. od 09.00. - 13.00.casova ( Stdijski program farmacija - seminarska sala )

Oralna hirurgija sa anesteziologijom - predavanja će se održati u petak 17.01. od 11.00. - 20.00. časova ( Studijski program farmacija- seminarska sala )

Log in