Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

MART (za studente dodiplomskih i specijalističkih studija)

SPECIJALIZANTI

Specijalistički ispiti iz predmeta Oralna hirurgija počinju 20.03. u 09:00 časova.

 

DODIPLOMSKA NASTAVA

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM - predavanja će se održatiu četvrtak 19.03.2020. godine od 17:00 časova i  u petak 20.03.2020.godine od 12:00 do 14:00 časoova časova u prostorijama Studijskog programa stomatologija.

 

dr Marin Saša, Katedra za oralnu hirurgiju

Log in