Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Prvi junsko-julski ispitni rok

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita počinje od 29.06.2020. godine od 09:30, Kampus Stomatologije. Studenti trebaju donijeti potpisane indekse od strane nadležnih asistenata i profesora. Student koji nije položio oba kolokvijuma nema pravo polaganja praktičnog dijela ispita. Dokaz o položenim kolokvijumima donijeti 29.6.2020.

Usmeni dio ispita biće održan u petak 03.07. 2020. godine u 09:00, Kampus Univerziteta.

 

Log in