Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

kolokvijum za specijalizante

Kolokvijum za specijalizante će se održati u četvrtak 2.7.2020. godine u 17:30 na Kampusu Univerziteta u Banjoj Luci.

Spisak prijavljenih specijalizanata: Vlatko Kalamanda, Vanja Krsmanović, Zoran Tolimir, Ognjen Stevandić i Ognjen Topić.

Log in