Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

NOVEMBAR dodiplomska nastava i specijalistički kolokvijumi

DODIPLOMSKA NASTAVA

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM i IMPLANTOLOGIJOM

- gostujuća predavanja prof. dr Zorana Tatića  će se održati u petak 13.11.2020. godine od 13:30 časova  u prostorijama  Studijskog programa stomatologija na Kampusu.

- redovna predavanja počinju od 02.11. 2020. godine prema rasporedu koji se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta (utorak od 14:15).

 

UREGNETNA STOMATOLOGIJA

-  gostujuća predavanja prof. dr Zorana Tatića  će se održati u četvrtak 12.11.2020. godine od 17:00 časova  u prostorijama  Studijskog programa stomatologija na Kampusu.

 

SPECIJALIZANTI zainteresovani za polaganje kolokvijuma kod prof. dr Z. Tatića trebaju doći u petak 13.11. od 11:30 minuta u prostorijama  Studijskog programa stomatologija na Kampusu.

 

 

Log in