Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Oralna hirurgija

 Studentska predavanja:

Predavanja iz predmeta Implantologija će se održati u četvrtak 7.12. sa početkom u 17.00. časova.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom će biti održana u petak 8.12. sa početkom u 9.00. časova i subotu 9.12. sa početkom u 9.00. časova.

Specijalistička predavanja:

Predavanja za specijalizante iz Oralne hirurgije će se održati u četvrtak 7.12. sa početkom u 17.00. časova i petak 8.12. sa početkom u 9.00. časova.

Log in