Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Oralna hirurgija

Studenti

Prijave za ispit iz predmeta Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom, Oralna hirurgija, Urgentna stomatologija, Implantologija predati u studentsku službu do 23.01. 2018 

Test iz gore navedenih predmeta će se održati u četvrtak 25.01.2018 sa početkom u 10.00. časova na kampusu.

Usmeni dio ispita iz Oralne hirurgije će se održati u petak 26.01.2018 u 9.00. časova na kampusu.

Usmeni dio ispita iz Urgentne stomatologije i Implantologije će se održati u petak 26.01. 2018 u 10.30. na kampusu.

Specijalizanti

Predavanja za specijalizante će se održati u četvrtak 25.01.2018 u 18.00. časova na Kampusu.

Kolokviji za specijalizante će se održati u petak 26.01.2018 u 11.15. časova na Kampusu

 

Log in