Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

APRIL Predavanja Oralna hirurgija, Implantologija, specijalistička predavanja, ispit

KATEDRA ZA ORALNU HIRURGIJU

APRILSKI ISPITNI ROK

Test iz predmeta Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom biće odrzan u srijedu 10.04.2019.godine u 11:00 časova na Kampusu, Studijski program stomatologija.

Test iz predmeta Implantologija biće u srijedu 10.04.2019.godine u 11:45 časova na Kampusu, Studijski program stomatologija.

Usmeni dio ispita iz predmeta Implantologija biće održan u četvrtak 11.04.2019.godine od 17:00 časova na Kampusu, Studijski program stomatologija.

Usmeni dio ispita iz predmeta Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom biće održan u petak 12.04.2019. od 13:00 časova na Kampusu, Studijski program stomatologija.

                                                               

SPECIJALIZANTI

Specijalistička predavanja će se održati u u petak 12.04.2019. od 09:00 časova u Dekanatu Medicinskog fakulteta, drugi sprat, sala Scripte Medice (prof.dr Z.Lazić i doc.dr M.Bubalo)

 

DODIPLOMSKA NASTAVA

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM - predavanja će se održati u petak 12.04.2019 od 15:00  časova u prostorijama Studijskog programa stomatologija.

Log in