Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

JUN Oralna hirurgija, Implantologija, Urgentna stomatologija: usmeni dio ispitnog roka

Usmeni dio ispitnog roka kod prof. dr Zorana Tatića počinje u četvrtak 13.6.2019.godine od 17 časova. 

Log in