Organizacija i menadžment u zdravstvu - ZNj

rezultati organizacija i menadzment u zdravstvu 24.4.2018.

Rezultati predmet Organizacija menadžement u zdravstvu, smjer Zdravstvena njega

24.4.2018.

Prezime i ime

Predispitne aktivnosti + seminarski rad

Ispit

(broj bodova)

Ukupno bodova

(ocjena)

1

Kuzmanović Miloš

50

41

91 (10)

2

Mikanović Maja

35

45

80 (8)

3

Stevanović Stefani

30

47

77 (8)

4

Udovićić Jovana

35

50

85 (9)

Studenti koji nisu položili ispit:

  1. Karaica Milica 107/14

Upis ocjene svaki radni dan do 13h na Klinici za plućne bolesti.

Prof. dr Mirko Stanetić

Log in