Organizacija i menadžment u zdravstvu - ZNj

obavjestenje organizacija i menadzment u zdr. jun-julski rok

MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

ORGANIZACIJA I MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

O B A V J E Š T E NJ E

junsko-julski ispitni rok 2018.godine

I termin:

Ispit će se održati 19.06.2018. godine na Klinici za plućne bolesti UKC u 11h

Prijave predati 15.06.2018. do 12 h.

II termin:

Ispit će se održati 03.07.2018. godine u Klinici za plućne bolesti UKC u 11h.

Prijave predati 02.07.2018.do 12 h.

Datum: 11.06.2018.

Prof. dr Mirko Stanetić

Log in